Google Analytics

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Νέο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2021


Aπό τη δυνατότητα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό, σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξής του από το Κοινοβούλιο, μέχρι τη συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής, αλλά και τη θεσμοθέτηση αριθμού θητειών για τους βουλευτές, καθώς και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών περιείχε η εισήγηση του Αλ. Τσίπρα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση...

Η ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή των δημοψηφισμάτων, οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, αλλά και η συνταγματική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και του ρεύματος, καθώς και των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας, βρίσκονται επίσης μεταξύ των προτάσεων του πρωθυπουργού, που ξεχωρίζουν.

Μάλιστα ο κ. Τσίπρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αν κριθεί σκόπιμο ακόμη και διεξαγωγής δημοψηφίσματος για επιμέρους θέματα. 'Δεν αποκλείουμε να απευθυνθούμε στους ίδιους τους πολίτες, για κρίσιμα διλήμματα, ώστε να εκφράσουν γνήσια τη θέλησή τους, με το πιο αυθεντικό τρόπο' είπε ο πρωθυπουργός. Κάλεσε μάλιστα όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία 'για το Σύνταγμα που θα οδηγήσει σε μια νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα του 2021'. 'Για πρώτη φορά, ο Λαός να αποφασίσει για το Σύνταγμα. Να πάρει τη Δημοκρατία στα χέρια του. Να πάρει το μέλλον του στα χέρια του', είπε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων, που αφορούν πέντε συγκεκριμένους άξονες.

Αρχιτεκτονική Πολιτεύματος

Οι ρυθμίσεις του πρώτου άξονα αναφέρονται στην αρχιτεκτονική του Πολιτεύματος. Ειδικότερα ο πρωθυπουργός πρότεινε:

• Την συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής.

• Την εποικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, την υποχρέωση δηλαδή η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, να συνοδεύεται και από πρόταση για νέο πρωθυπουργό με στόχο την κυβερνητική σταθερότητα.

• Τη δυνατότητα άμεσης εκλογής του ΠτΔ από το εκλογικό σώμα, σε περίπτωση δύο άκαρπων ψηφοφοριών από τη Βουλή, κατά τις οποίες δεν εξασφαλίζεται η μέγιστη συναίνεση των δύο τρίτων. Η ψηφοφορία από τον λαό θα διεξάγεται ανάμεσα στους δύο πλειοψηφήσαντες υποψηφίους της τελευταίας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο.

• Τη 'λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου', φέρνοντας ως παράδειγμα το δικαίωμα να απευθύνεται στη Βουλή για σπουδαίο λόγο, να συγκαλεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, αλλά και να παραπέμπει ψηφισμένο νόμο σε ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, αποτελούμενο αποκλειστικά από δικαστές για να κρίνει επί της συνταγματικότητάς του.

• Τη θεσμοθέτηση των θητειών για τους βουλευτές, έτσι ώστε κανένας βουλευτής να μην μπορεί να εκλέγεται για πάνω από δύο συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για οκτώ συνεχόμενα έτη.

• Την υποχρέωση πρωθυπουργός, εκτός φυσικά των υπηρεσιακών, να ορίζεται αποκλειστικά αιρετός από τον λαό, δηλαδή μόνο εν ενεργεία βουλευτής.

Ενίσχυση άμεσης δημοκρατίας

Ο δεύτερος άξονας προτάσεων αφορά την ενίσχυση των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας. Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων πρότεινε:

• Την υποχρέωση κύρωσης με δημοψήφισμα, οποιασδήποτε συνθήκης μεταβιβάζει κυριαρχικές αρμοδιότητες του κράτους.

• Τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω των 500.000 υπογραφών για εθνικά θέματα.

• Τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφών, για ψηφισμένο νόμο, με εξαίρεση νόμους που αφορούν τα δημοσιονομικά.

• Τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφών για νομοθετική πρωτοβουλία από τους ίδιους τους πολίτες.

Κράτος δικαίου

Ο τρίτος άξονας της κυβερνητικής πρότασης αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό ο Αλ. Τσίπρας πρότεινε:

• Τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου αποτελούμενου αποκλειστικά από δικαστές των Ανώτατων Δικαστηρίων που σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή της κυβέρνησης, ή 120 βουλευτών θα γνωμοδοτεί επί ψηφισμένου νομοσχεδίου εντός συντομότατης προθεσμίας.

• Την κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών, ώστε όπως είπε ο κ. Τσίπρας 'να αντιμετωπίζονται ποινικά όπως κάθε πολίτης, με πιθανή εξαίρεση για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών της εθνικής αντιπροσωπείας'.

• Τη ριζική τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης των Υπουργών.

• Τη δυνατότητα οι Ανεξάρτητες Αρχές να συγκροτούνται με νόμιμο τρόπο, ακόμα και με μικρότερες πλειοψηφίες σε περίπτωση που τα 4/5 δεν συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας

Στο συγκεκριμένο τομέα ο πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξουν 'οι ευρύτερες δυνατές συναινέσεις μεταξύ της Πολιτείας, της Εκκλησίας και των πολιτών'. Ο κ. Τσίπρας πρότεινε:

• Την ρητή κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του Κράτους, με διατήρηση όμως για ιστορικούς και πρακτικούς λόγους της αναγνώρισης της Ορθοδοξίας ως κρατούσας Θρησκείας.

• Την κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας του πολιτικού όρκου, στις ορκωμοσίες των αιρετών του πολιτεύματος, των δικαστών και των υπόλοιπων δημόσιων λειτουργών, όπου απαιτείται.

Κοινωνικά δικαιώματα

Στο συγκεκριμένο πεδίο, οι κυβερνητικές προτάσεις αφορούν:

• Τη ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου των αγαθών του νερού και της ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τη σαφή και αποτελεσματική κατοχύρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως του μοναδικού μέσου για τον προσδιορισμό του μισθού.

• Τη συνταγματική κατοχύρωση της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας.

Χρονοδιάγραμμα

Παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα της σχετικής διαδικασίας ο κ. Τσίπρας είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί η σύνθεση μιας οργανωτικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική κλίμακα. Στόχος είναι να διοργανωθούν συζητήσεις σε όλους τους δήμους της χώρας με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και πολιτών.

Σε δεύτερη φάση τα συμπεράσματα από τη δημόσια αυτή συζήτηση θα συγκεντρωθούν με τη διοργάνωση 13 συνελεύσεων σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Μετά το τέλος της μεγάλης αυτής διαβούλευσης, την άνοιξη του 2017, η Οργανωτική Επιτροπή θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα του διαλόγου και θα παραδώσει την έκθεσή της σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία θα πάρουν τη σκυτάλη για να εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως ορίζεται από το άρθρο 110 του Συντάγματος και τον κανονισμό της Βουλής.

Θεσμοί

Η ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή των δημοψηφισμάτων, οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, αλλά και η συνταγματική κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και του ρεύματος, καθώς και των συλλογικών διαπραγματεύσεων αλλά και της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας, βρίσκονται επίσης μεταξύ των προτάσεων του πρωθυπουργού, που ξεχωρίζουν.

Υπογραφές

Στον δεύτερο άξονα προτάσεων που αφορά την ενίσχυση των θεσμών της άμεσης δημοκρατίας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα διενέργειαςδημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία και συλλογή άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφών για νομοθετική πρωτοβουλία από τους ίδιους τους πολίτες.

imerisia.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger