Google Analytics

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Είναι επίσημο - Αυτοί θα είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Λουτρακίου - Ποιές θα είναι οι αρμοδιότητές τους

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων...


Όπως αναφέρεται στη διαύγεια, οι νέοι αντιδήμαρχοι θα είναι:

Α. Η κα Πρωτοπαππά Μαρία του Μιχαήλ, στην οποία μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 10 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων (10.Α), το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (10.Β), το
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (10.Γ), από το Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης (10.Δ) μόνο αυτές του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 10.Δ.Δ.), και το Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π) (10.Ε).

2) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο
άρθρο 11 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών (11.Α) καθώς και το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και
Ταμείου (11.Β).

3) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο
12 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (12.Α), εκείνες που αφορούν το Γραφείο Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (άρθρο 12.Α.Α2).

4) Θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του
(νόμιμος αναπληρωτής Δημάρχου).

5) Θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6) Θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

7) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα υπογράφει τα
Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

8) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα τελεί τους Πολιτικούς
Γάμους.

9) Θα ασκεί εποπτεία στο έργο των Προέδρων των Συμβουλίων της Δημοτικής
Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και θα συνεργάζεται με αυτούς.

Επίσης την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:
α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της
μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Β. Ο κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος του Ιωάννη, στον οποίο μεταβιβάζουμε
τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου
μας, και αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (13.Α), το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Νεολαίας (13.Β) και το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού (13.Γ), καθώς κι
εκείνες που γενικότερα απορρέουν από τις διατάξεις των παρ. ε’ και στ’ του άρθρου 75
του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.
3852/2010.

2) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και
συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10.Δ), εκείνες που
αφορούν το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού (άρθρο 10.Δ.Γ.)

3) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο
12 του Ο.Ε.Υ.) εκείνες που αφορούν το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). (άρθρο 12.Β)

4) αρμοδιότητες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5) αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου κας Πρωτοπαππά Μαρίας.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:
α) έγγραφα, τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του
μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Γ. Ο κ. ΠΕΡΡΑΣ Σωτήριος του Ιωάννη, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του
ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και συγκεκριμένα από το Τμήμα Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας (15.Α) εκείνες που αφορούν το Γραφείο Περιβάλλοντος (άρθρο
15.Α.Α1) και το Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 15.Α.Α3), καθώς και αυτές που
αφορούν το Τμήμα Πρασίνου (15.Β)

2) της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 16 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, και αφορούν το
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (16.Α) και το Τμήμα Κίνησης, Διαχείρισης και
Συντήρησης οχημάτων (16.Β).

3) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και
συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10.Δ) εκείνες που
αφορούν το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (άρθρο 10.Δ.Α.) και το Γραφείο Αλιείας
(άρθρο 10.Δ.Β).

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:

α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται
με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Δ. ο κ. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος του Παύλου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, όπως αυτές
αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ.του Δήμου μας, και αφορούν το Τμήμα Τεχνικών
Έργων (14.Α), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (14.Β), το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων (14.Γ), το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου
Κατασκευών (14.Δ) και το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (14.Ε).

2) από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα
από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (15.Α) εκείνες που αφορούν το
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 15.Α.Α2)

3) Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο
12 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (12.Α), εκείνες που αφορούν το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης (άρθρο 12.Α.Α1)

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει:
α) έγγραφα τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση και

β) τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.

Ε. ο κ. ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις κατά
τόπον αρμοδιότητες που αφορούν τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τους Αγίους
Θεοδώρους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του ισχύοντος ΟΕΥ, ήτοι:

αρμοδιότητες Γραφείου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών-Κ.Ε.Π (17.Α.),
αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (17.Β),
αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων (17.Γ) και αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης
Υποδομών (17.Δ).

Πέραν αυτών:
 Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων και θα συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.

 Θα μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων.

 Θα συνεργάζεται και θα ασκεί εποπτεία στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων για την επίλυση των προβλημάτων.

 Θα συνεργάζεται με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο για την καθαριότητα
όλων των κοινόχρηστων χώρων της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει έγγραφα - βεβαιώσεις, τα οποία αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί ο κ. Δήμαρχος.

5 σχόλια :

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

ενας ηταν που εβγαινε στην πολη και ακουγε τα παραπονα των δημοτων και οσο μπορουσε εξυπηρετουσε και αυτον τον βγαλανε καλυτερα θαναση αρκετα ακουσες και σε πολλα χωρις να φταις

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

κοινωνικη πολιτικη στον Δημο μας ? που την ειδατε ?Για συναυλιες ειμαστε πρωτοι.
Ας πανε να δουν τι γινεται σε αλλους δημους .

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

8.12 που σε θαναση

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

εξυπηρετηση μονο στους δικους τους !

Ανώνυμος είπε... Best Blogger Tips

Εμείς εδώ στην περαχωρα ξέρουμε πολύ καλά για τον Θανάση. για όλους θα έρθει η ώρα τους όμως

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger