Google Analytics

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Ότι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες


Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου (ΗΤΑ) είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία που προβλέπεται να εφαρμοστεί από το νέο νόμο των αυθαιρέτων  και αφορά την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, στην υπάρχουσα και πραγματική τους κατάσταση...

Στο άρθρο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε, σε μορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, απλά και αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου.

Τι είναι στην πράξη η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένας οργανωμένος ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ακίνητο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ηλεκτρονική «αρχειοθέτηση» όλων των κτηρίων της χώρας, η οποία θα βρίσκεται σε μόνιμη διασύνδεση με το Kτηματολόγιο, τη ΔEH και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων φέρνοντας καθοριστικές αλλαγές στον ισχύοντα τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών.

Ποια στοιχεία του ακινήτου θα περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Α. το στέλεχος της οικοδοµικής άδειας του κτηρίου, µε τις αναθεωρήσεις της.
Β. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδοµική άδεια.
Γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού.
Δ. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
Ε. δηλώσεις υπαγωγής σε νόµους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
Στ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγµατική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της οικοδομικής άδειας.
 Ζ. το δελτίο δοµικής τρωτότητας και τη µελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 99 του νέου νόμου των αυθαιρέτων.
Η. τον πίνακα χιλιοστών και τη µελέτη κατανοµής δαπανών του κτηρίου, εφόσον απαιτούνται.
Θ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτηρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις θα γίνεται ενημέρωση/επικαιροποίηση της Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου;

Ενηµέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτηρίου θα γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέµβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρηµένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδοµική άδεια ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από δηµόσια αρχή.

Ποιά θα είναι η χρησιμότητα της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου;

Μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα θα υπάρχει πλήρης καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου, των σχεδίων αλλά και των προβλημάτων αυτού. Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης προστατεύεται από προβλήματα πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου που έχουν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, τα οποία παρουσιάζονται συχνά με την ισχύουσα διαδικασία των μεταβιβάσεων, και τα οποία ο πολίτης συχνά αγνοεί.

Ποιός θα είναι ο υπεύθυνος για την διαχείριση των ηλεκτρονικών φακέλων κάθε ακινήτου;

Υπεύθυνος θα είναι ο ιδιώτης μηχανικός τον οποίον θα επιλέγει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο  μηχανικός θα συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτηρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και θα ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτήριο ή διηρημένη ιδιοκτησία. Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, ο εξουσιοδοτηµένος µηχανικός για το σύνολο του κτηρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό της οροφοκτησίας, άλλως µε απλή πλειοψηφία. Για την συμπλήρωση απαιτείται έλεγχος του συνόλου του κτηρίου.

Ύστερα από τη συµπλήρωση των στοιχείων του ακινήτου, θα εκδίδεται από τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό: 

α) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, ή
β) το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας της αυτοτελούς διηρηµένης ιδιοκτησίας.

Ποιος θα πραγματοποιεί ελέγχους ορθής συμπλήρωσης της Ταυτότητας Κτηρίου;

Το Παρατηρητήριο Δοµηµένου Περιβάλλοντος θα πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους ετησίως σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) των κτιρίων που λαµβάνουν ταυτότητα. Ο έλεγχος των υποβαλλόµενων στοιχείων της ταυτότητας κτηρίου θα διενεργείται από Ελεγκτές Δόµησης, οι οποίοι ορίζονται µε ηλεκτρονική κλήρωση από το αρµόδιο Παρατηρητήριο Δοµηµένου Περιβάλλοντος. Ο έλεγχος συνίσταται στην επιβεβαίωση της ορθής συµπλήρωσης όλων των απαιτούµενων στοιχείων που πε- ριγράφονται στα Έντυπα το περιεχόµενο των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι κυρώσεις προβλέπονται σε περίπτωση μη ορθής υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητα Κτηρίου;

Αν κατά τη συµπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτηρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι έχουν συµπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτηρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται:
α) πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα µε την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου.
β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλµατος για διάστηµα από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
Με υψηλά πρόστιμα απειλούνται όσα κτήρια δεν δηλωθούν, καθώς θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και εν συνεχεία θα επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες τους οι σχετικές κυρώσεις που ισχύουν και σήμερα.

Τι γίνεται με τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (ν. 3843/2010, του ν. 4014/2011 και του ν.4178/2013);

Τα ακίνητα αυτά αποκτούν κανονικά Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου θεωρούμενα ως νόμιμα. Εξυπακούεται ότι κτήρια με αυθαιρεσίες που δεν έχουν τακτοποιηθεί δεν μπορούν να δηλωθούν προτού αυτές τακτοποιηθούν.

Γεώργιος Καμίτσος
M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
www.anakainisi.biz

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger