Google Analytics

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΕΥΔΑΠ: Βγήκε η προκήρυξη για 209 μονίμους


Πλήρης επιβεβαίωση του workenter από το ΑΣΕΠ...
σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών.

Η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, (14:20), απέστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο την προκήρυξη (1Κ/2018) για την πρόσληψη 209 μονίμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ.

Από τον πίνακα κατανομής θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές
ΠΕ Διοικητικοί
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
ΠΕ Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
ΠΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
ΠΕ Οικονομικοί
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
ΠΕ Στατιστικοί
ΠΕ Τοπογράφοι
ΠΕ Χημικοί
ΠΕ Χημικοί – Μηχανικοί
ΤΕ Διοικητικοί
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί
ΤΕ Ηλεκτρονικοί – Μηχανικοί
ΤΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
ΤΕ Οικονομικοί
ΤΕ Πολιτικοί – Μηχανικοί
ΤΕ Προγραμματιστές
ΤΕ Τοπογράφοι – Μηχανικοί
ΔΕ Γραμματείς
ΔΕ Δομικών Έργων
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
ΔΕ Καταμετρητές
ΔΕ Μηχανολόγοι
ΔΕ Οδηγοί
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων
Σημειώστε:

1.Για μηχανικούς όλων των ειδικεύσεων απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος
2.Για γραμματείς γνώση χειρισμού Η/Υ και ξένης γλώσσας
3.Για οικονομικούς επαγγελματική ταυτότητα λογιστή Α΄ Τάξης
4.Για οδηγούς επαγγελματική εμπειρία 3 ετών
5.Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 1Κ/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές. Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.
ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ - Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ατόμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμου που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 401 ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101, 102 002 3 2 1 402 ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 101, 102 003, 004 2 1 1

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 403 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 103, 111, 117, 118 001, 002 5 2 2 1 404 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 104, 105 001,002, 005 1 1 405 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 104, 105 001,002, 005 6 2 1 1 1 1 406 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 102, 106 001,002, 005 2 1 1 407 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 107 001, 002, 005, 006, 030 1 1 408 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 107 001, 002, 005, 007, 031 1 1 409 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 108 001,002, 005, 008, 009 2 2 410 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 105, 109 001,002, 005 4 2 2 411 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 110, 111, 113, 118 001,002, 010 4 2 2 412 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 110, 111, 113, 118 001,002, 011 2 1 1 413 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 110, 111, 113, 118 001, 002, 013 4 2 1 1 414 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 111, 117 001, 002 3 2 1

 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 415 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 111, 117 001, 003, 012 2 1 1 416 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 112 001, 002, 005 1 1 417 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 112 001, 002, 005 17 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 418 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 112 001, 002, 005, 014 2 1 1 419 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 113 001, 002 1 1 420 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 114 001, 002, 005 1 1 421 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 115 001, 002, 015 2 1 1 422 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 116 001, 002, 005 3 2 1 423 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 116 001, 002, 005, 016 1 1 424 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 116 001, 002, 005, 017 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 71 35 19 5 2 3 1 3 1 1 1 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ατόμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμου που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 501 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 201, 205, 210 001, 002 2 1 1 502 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 202 001, 002, 018 3 2 1 503 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 203 001, 002 2 1 1 504 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 203 001, 002, 019 1 1 505 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 204 001, 002, 020 2 1 1 506 TE OIKONOMIKOI (ΑΡΔΟ2) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 205 001, 002 15 4 3 2 1 1 1 1 1 1 507 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 206 001, 002 1 1 508 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 206 001, 002 11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 509 ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 207, 208, 210 002 3 2 1 510 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 208, 209 001, 002 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 41 16 10 3 2 2 2 2 2 2 3. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως. Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ατόμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμου που έχει τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και Έλληνα υπηκόου που προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στις στήλες (2), (4), (6), (8), (10) και (12) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης. Στις στήλες (3), (5), (7), (9), (11) και (13) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 601 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 301 001, 003 5 1 1 1 1 1 602 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 302 - 1 1 603 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 302 - 10 3 2 1 1 1 1 1 604 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MET4) ΦΩΚΙΔΑΣ 302 - 1 1 605 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύριος 303 021 2 1 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 021, 022 606 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Κύριος 303 021 12 3 2 1 1 1 1 1 1 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 021, 022 607 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (MET4) ΦΩΚΙΔΑΣ Κύριος 303 021 1 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 021, 022 608 ΔE ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 301 001, 002 25 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 609 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (MET4) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κύριος 303 023 1 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 022, 023 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ Η΄ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 610 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Κύριος 303 023 4 2 1 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 022, 023 611 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Κύριος 306 024, 025, 029 25 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 Α΄ επικ. 307 Β΄ επικ. 308 024, 025, 027, 029 612 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C,D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Κύριος 306 024, 026, 029 5 2 2 1 Α΄ επικ. 307 Β΄ επικ. 308 024, 026, 027, 029 613 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (MEM3) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 309 002 2 1 1 614 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (MET4) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Κύριος 303 028 3 2 1 Α΄ επικ. 304 Β΄ επικ. 305 022, 028 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 97 28 19 11 8 7 5 7 5 4 2 1 Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ) 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης. I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Ψηφιακών Συστημάτων ** 101 401-402 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ** 102 401-402, 406 Πτυχίο ή δίπλωμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας είτε β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και Διακυβέρνησης είτε γ) Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) * 103 403 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ** 104 404-405 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ** 105 404-405, 410 Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ** 106 406 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α) Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ** 107 407-408 ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ** 108 409 Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού * 109 410 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής * 110 411-413 Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από το 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων * 111 403, 411-415 Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ** 112 416-418 Πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης * 113 411-413, 419 Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ** 114 420 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας * 115 421 Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ** 116 422-424 Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων * 117 403, 414-415 Πτυχίο ή δίπλωμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής * 118 403, 411-413 * ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). ** ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). II ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ** 201 501 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας * 202 502 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. * 203 503-504 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. * 204 505 Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ** 205 501, 506 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. - Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. * 206 507-508 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με κατευθύνσεις: α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε. ή β) 207 509 ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε. ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών * Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. * 208 509-510 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας * 209 510 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης * 210 501, 509 *ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). **ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ). III ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 301 601, 608 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Δομικών Έργων ή Εργασιών Οπλισμένου και Άοπλου Σκυροδέματος ή Κτιριακών Έργων ή Σχεδιάσεως έργων πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ ή Σχεδιαστών Δομικών έργων ή Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με Χρήση Η/Υ ή Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Τεχνικού Δομικών Έργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής 302 602-604 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας ή Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 303 605-607, 609-610, 614 (κύριος) Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου 303 θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας. ή Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 304 605-607, 609-610, 614 (α΄ επικ.) Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών, με κωδικό τίτλου 304, θα καλυφθούν από υποψηφίους που αποδεικνύουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 022) στην αντίστοιχη, κατά περίπτωση, ειδικότητα, μετά την απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας και διαθέτουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον 3ταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 305 605-607, 609-610, 614 (β΄ επικ.) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 306 611-612 (κύριος) Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικό 611-612 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών με κωδικό 306, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 307 611-612 (α΄ επικ.) Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικό 611-612 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 307, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 027), μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 308 611-612 (β΄ επικ.) α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής 309 613 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ) Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν έναν οποιονδήποτε, από τους ανωτέρω, απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον είναι κάτοχοι της, κατά περίπτωση, απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μπορούν να επιδιώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και τις θέσεις ΔΕ Οδηγών της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 611 και 612, για τις οποίες προβλέπεται στον α΄ επικουρικό πίνακα αντίστοιχα οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που είναι αποδεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης. 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. ΚΩΔ. 003: Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. ΚΩΔ. 004: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε βάσεις δεδομένων ORACLE ή SQL-SERVER ή εμπειρία δύο (2) ετών στην ανάπτυξη και διαχείριση σε βάσεις δεδομένων ORACLE ή/και SQL-SERVER. ΚΩΔ. 005: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. ΚΩΔ. 006: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε στρατηγικές και μοντέλα αξιολόγησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης. ΚΩΔ. 007: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε υδάτινα συστήματα και διαχείριση υδάτων. ΚΩΔ. 008: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην περιβαλλοντική και υγειονομική μηχανική. ΚΩΔ. 009: Εμπειρία ενός (1) έτους σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ΚΩΔ. 010: Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. ΚΩΔ. 011: Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης. ΚΩΔ. 012: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA). ΚΩΔ. 013: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη Χρηματοοικονομική-Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων. ΚΩΔ. 014: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στη διαχείριση έργων (project management). ΚΩΔ. 015: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ν. 1804/1988 – ΦΕΚ 177/25.8.1988/τ. Α΄). ΚΩΔ. 016: Εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. ΚΩΔ. 017: Εμπειρία δύο (2) ετών σε εκπόνηση μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή χημικοτεχνικών μελετών ή ενεργειακών μελετών ή μελετών σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή ανάλυσης κινδύνου ή αειφορίας. ΚΩΔ. 018: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης. ΚΩΔ. 019: Εμπειρία δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμοσμένης ανάπτυξης αισθητήριων συστημάτων για τη μέτρηση επιλεγμένων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. ΚΩΔ. 020: Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. ΚΩΔ. 021: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013. ΚΩΔ. 022: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. ΚΩΔ. 023: Βεβαίωση εγγραφής των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/12. ΚΩΔ. 024: Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι). ΚΩΔ. 025: Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει). ΚΩΔ. 026: Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ και Δ΄ ή C και D κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει). ΚΩΔ. 027: Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. ΚΩΔ. 028: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη. ΚΩΔ. 029: Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού. ΚΩΔ. 030: Εμπειρία ενός (1) έτους στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης υδάτων. ΚΩΔ. 031: Εμπειρία ενός (1) έτους στον έλεγχο των διεργασιών της επεξεργασίας νερού. B. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα, κ.ο.κ. Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα κύρια απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας». Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.

 
Powered by Blogger