Ανόρυξη Γεωτρήσεων για τη Κατασκευή Έργων (Ά Φασης) μετατροπής του Λιμανιού και σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών και την ολοκλήρωση της μελέτης Β Φασης.