Εκκαθάριση δαπάνης/65η Εντολή πληρωμής για το 1ο υποέργο «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 (κωδ. MIS: 5030578).

2019-03-15T08:04:22+03:0015 Μαρ 2019 | 08:04|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκκαθάριση δαπάνης/65η Εντολή πληρωμής για το 1ο υποέργο «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 (κωδ. MIS: 5030578).
Εκκαθάριση δαπάνης/65η Εντολή πληρωμής για το 1ο υποέργο «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», της Πράξης «Δράσεις / Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του Ε.Π. “Πελοπόννησος” 2014-2020, για το Έτος 2018», ενταγμένης στο Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 (κωδ. MIS: 5030578).
Ημ.Δημοσίευσης : 15-03-2019