ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝ) » με προϋπολογισμό 403.225,81€ + ΦΠΑ24% = 500.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 75173 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου Α.Π. 1068 — Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .

2019-03-15T14:04:20+03:0015 Μαρ 2019 | 14:04|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝ) » με προϋπολογισμό 403.225,81€ + ΦΠΑ24% = 500.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 75173 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου Α.Π. 1068 — Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΑΓ. ΝΙΚΩΝ) » με προϋπολογισμό 403.225,81€ + ΦΠΑ24% = 500.000 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% (Α/Α 75173 διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου Α.Π. 1068 — Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .
Ημ.Δημοσίευσης : 15-03-2019