ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ) 6ΟΤΕΜ. Β) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 30ΤΕΜ. Γ) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ) 10ΤΕΜ.

2019-03-15T05:04:17+03:0015 Μαρ 2019 | 05:04|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ) 6ΟΤΕΜ. Β) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 30ΤΕΜ. Γ) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ) 10ΤΕΜ.
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ) 6ΟΤΕΜ. Β) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 30ΤΕΜ. Γ) ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ ΜΠΛΟΚ (ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ) 10ΤΕΜ.
Ημ.Δημοσίευσης : 15-03-2019