1η Τροποποίηση Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5041443

2019-03-15T14:04:21+03:0015 Μαρ 2019 | 14:04|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1η Τροποποίηση Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5041443
1η Τροποποίηση Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ” 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5041443
Ημ.Δημοσίευσης : 15-03-2019