Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του Κορινθιακού κόλπου !

Σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων για την Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.. […]