Προϋπολογισμός 2017

Χρίστος Δήμας : Εισήγηση στην Επιτροπή Οικονομικών για τον Προϋπολογισμό 2017

«Το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Κυβέρνηση σας λειτούργησε εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Η απώλεια εισοδήματος ετησίως -κατά μέσο όρο- για κάθε νοικοκυριό έφτασε περίπου τα 6.300 Ευρώ… […]