Να γιατί δεν πρέπει να φτιαχτούν οι ανεμογεννήτριες στα Γεράνεια

 Ο Σύλλογός μας ενημερώθηκε για την αδειοδότηση από το Δασαρχείο Κορίνθου, Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Αρχή Ρυθμιστικής Ενέργειας, εγκατάστασης ανεμογεννητριών [...]