Υποψηφιοι συνδυασμού

Οι υποψήφιοι σύμβουλοι για το Επιμελητήριο του συνδυασμού «Επιχειρηματική συνεργασία για το αποτέλεσμα»

Πρώτη φορά το Λουτράκι και η ευρύτερη περιοχή μας ασχολείται με τις εκλογές του Επιμελητηρίου και συμμετέχει τόσο ενεργά.. […]