Χριστόφορος Βερναδάκης

Βερναρδάκης: Η ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση στην πράξη!

του Γιάννη Λεοντάρη Μια πρωτοβουλία για την περαιτέρω προώθηση και εμπέδωση των πολιτικών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας ανέλαβε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στο Orange Grove… […]

Πολύ μπροστά για την εποχή μας αυτά που κάνει(και θέλει να κάνει) ο Χριστόφορος Βερναδάκης…(pics)Toυ mi.fi

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναδάκης είναι ο άνθρωπος που αλλάζει το ελληνικό δημόσιο… […]