Το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο/Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης) έχει ως κύριο στόχο την ρύθμιση των πόλεων, των οικισμών και καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία κατά κανόνα συμπίπτει με τα όρια των διευρυμένων με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ νέων Δήμων.
ΤΟ ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού με το Ν. 2508/97 και αποτελεί ΓΠΣ του μη αστικού χώρου εφ’οσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι μικρότεροι των 2000 κατοίκων.
Με βάση τα στοιχεία του προαναφερθέντος Νόμου επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ρύθμιση του χώρου και στις εντός αλλά και στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόμηση ζώνες να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας του χώρου, δηλαδή στην ουσία συνιστούν τοπικό χωροταξικό σχεδιασμό παρέχοντας το πλαίσιο για την χωρική οργάνωση όλου του διευρυμένου δήμου.
Το ΓΠΣ του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας όπως αυτό παρουσιάστηκε στις 5-7-2010 στο Δημοτικό Συμβούλιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση με όποιες πιθανόν και επιβεβλημένες διορθώσεις πρέπει να γίνουν. Η άποψη μου είναι ότι άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει, αν αναλογιστεί κανείς ότι όλοι οι Δήμοι του Ν. Κορινθίας, χωρίς να έχουν δικό τους πολεοδομικό γραφείο, έχουν προχωρήσει εδώ και αρκετά χρόνια αυτή την διαδικασία ολοκληρώνοντας σταδιακά όλες τις φάσεις εκπόνησης των δικών τους ΓΠΣ.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι το ΓΠΣ σύμφωνα με τον Ν. 2508/97 περιλαμβάνει όλο τον Καποδιστριακό Δήμο όπως δημιουργήθηκε το 1998 και φυσικά περιλαμβάνει όλα τα όρια του δήμου μας (Ίσθμια –Κυρά Βρύση – Καλαμάκι – Πίσια –Σχίνος – Περαχώρα –Λουτράκι).
Το ΓΠΣ που ισχύει σήμερα και το οποίο εγκρίθηκε με το υπ.αριθμ. 616/26-7-2002 ΦΕΚ αφορά αποκλειστικά και μόνο την περιοχή εντός σχεδίου πόλεως Λουτρακίου και Περαχώρας και δεν περιείχε καμία αναφορά για τις εκτός σχεδίου περιοχές .
Αυτές οι περιοχές (οι εκτός σχεδίου) είχαν υπαχθεί στις ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) οι οποίες παρότι είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και πολλά χρόνια (πριν από το 2000) δεν εγκρίθηκαν ποτέ από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άρα παρέμειναν ανενεργές.
Άρα το νέο προτεινόμενο ΓΠΣ περιλαμβάνει πλέον το σύνολο του Δήμου και καθορίζει την γενική πολεοδομική οργάνωση και στις εντός και στις εκτός σχεδίου περιοχές, καθορίζει επίσης τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και δίνει τέλος τις κατευθύνσεις (και μόνο) πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων.
Σε σχέση με την γενική πολεοδομική οργάνωση των οικισμών όπως αυτοί αναφέρονται στην πρόταση του ΓΠΣ θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η κατεύθυνση που δίνεται για μελλοντική πολεοδόμηση των περιοχών αυτών, δεν καθιστά αυτόματα τις περιοχές αυτές εντός οικισμούς ή εντός σχεδίου, και φυσικά δεν καθιστά τις ιδιοκτησίες των περιοχών αυτών άρτιες και οικοδομήσιμες.

Άρτια και οικοδομήσιμα μπορούν να καταστούν τα οικόπεδα, όχι μόνο μετά την έγκριση του ΓΠΣ αλλά μετά και την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών αυτών (που θα εξηγήσουμε πιο κάτω για την διαδικασία αυτή).
Δηλαδή για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό χρονικά, εφόσον ολοκληρωθεί η υποχρεωτικά δίμηνη αλληλογραφία της πολεοδομίας Λουτρακίου με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της προτεινόμενης μελέτης ΓΠΣ (ΤΕΕ, ΕΟΤ, Δασαρχείο, ΣΤ εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων, Δ’ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, Δ/νσης Ανάπτυξης, Δ/νση Συγκοινωνιών κλπ υπηρεσιών της Νομαρχίας) χρόνος που είναι ο ελάχιστα απαιτούμενος (που κατά την άποψη μου δεν φαντάζει επαρκής) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, αφού λοιπόν γνωμοδοτήσουν, όλες αυτές οι υπηρεσίες αποστέλλεται ο φάκελος από την υπηρεσία (πολεοδομία) προς τελική έγκριση του ΓΠΣ πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις τυχόν παρατηρήσεις που υπάρχουν στις εισηγήσεις των υπηρεσιών, αφού πρώτα έχει διεξαχθεί Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωσης προς του φορείς και πολίτες του Δήμου μας.
Μετά την πιθανή έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο αποστέλλεται στην Περιφέρεια προς έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Αν τελικά εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα (που ως είθισται η έγκριση αυτή γίνεται κατόπιν αρκετών τροποποιήσεων και πιθανόν αλλαγών επί της αρχικής μελέτης) επανέρχεται στον Δήμο εγκεκριμένο.
Η επόμενη φάση της διαδικασίας αφορά την σύνταξη πολεοδομικής μελέτης.
Ο Δήμος (είτε η πολεοδομία, είτε κάποιο μελετητικό γραφείο) λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του (ανάγκες κάθε περιοχής) θα προβεί στην εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης σε μέρος ή στο σύνολο (γεγονός αν όχι αδύνατο πολύ δύσκολα εφικτό) των υπό ένταξη οικισμών.
Η διαδικασία αυτή μην ξεχνάμε ότι έχει και σημαντικό κόστος και σημαντικό χρόνο ολοκλήρωσης.
Η πολεοδομική μελέτη αποτελεί εξειδίκευση και εφαρμογή υπερκείμενων βαθμίδων σχεδιασμού (ΓΠΣ) και έχει σκοπό την διερεύνηση και εκλογή των προσφορότερων τρόπων λειτουργίας, παραγωγής, οργάνωσης και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση έγκαιρα της αναγκαίας γης για την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που αναφέρεται.
Οι πολεοδομικές μελέτες ακολουθούν 3 στάδια :
Στάδιο Α :
Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης.
Αξιολόγηση των πολεοδομικών δεδομένων βάσει των αρχών και σκοπών του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Στάδιο Β :
Πρόταση πολεοδομικού σχεδίου, η πρόταση αυτή συνοδεύεται από διατιθέμενο ισοζύγιο κοινωνικής γης (αναλυτικά στοιχεία για ρυμοτομίες, εισφορές γης και χρήματος κλπ ) και σύγκριση του ισοζυγίου με τις ανάγκες σε γη για κοινόχρηστους και κοινωφελής σκοπούς.
Στάδιο Γ :
Συντάσσεται η πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ήτοι ο οριστικός πίνακας και διάγραμμα εφαρμογής.
Κάθε ένα από τα τρία προαναφερόμενα στάδια περιλαμβάνει σειρά μελετών σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία
Στάδιο Α : περιγραφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, κατατμήσεις, αξίες γης, κατάσταση οικοδομημένου χώρου, χρήσεις γης κλπ.
Στάδιο Β : σχέδιο πολεοδομικής οργάνωσης σε κλίμακα 1:2000 οικοδομικά τετράγωνα, δομή, μορφή, τυχόν δεσμεύσεις, καθορισμός κοινόχρηστων χώρων, σχέδιο διαχείρισης των βασικών έργων υποδομής, πολεοδομικός κανονισμός, ισοζύγιο γης ανά πολεοδομική ενότητα κλπ
Όταν και εφόσον ολοκληρωθούν όλες αυτές οι μελέτες και εκδικασθούν τυχόν ενστάσεις που θα προκύψουν εισάγετε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού πάλι υπάρξει η ενημέρωση φορέων και υπηρεσιών.
Μετά από την ολοκλήρωση και του Σταδίου Γ, δηλαδή της σύνταξης της πράξης εφαρμογής και των οριστικών πινάκων (και αφού πρώτα έχει εγκριθεί και η πολεοδομική μελέτη από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας) μπορούν να εκδίδονται νόμιμα οικοδομικές άδειες.
Γίνεται πλέον αντιληπτό από τον καθένα ότι όλη αυτή η διαδικασία μόνο μικρή και εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί (η ανάλογη διαδικασία πολεοδομικής μελέτης στην « Μπαθαρίστρα » Κορίνθου διήρκεσε 15 χρόνια 1989-2004).
Επαναλαμβάνω ότι η έγκριση του ΓΠΣ όπως αυτό προτάθηκε παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε παρά πολύ να έρθει (με τις τυχόν απαραίτητες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν πριν περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο) κινείται στην θετική κατεύθυνση αφού σε ότι αφορά την εντός και εκτός σχεδίου περιοχή καθορίζει χρήσεις γης, αρτιότητες και μέσους Σ.Δ και σε ότι αφορά την πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων γίνεται μια πρώτη αρχή ώστε αυτοί μετά τις προαναφερόμενες διαδικασίες να πολεοδομηθούν.
Από εκεί και ύστερα όμως απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνεχής παρακολούθηση σε όλα τα στάδια που προαναφέρθηκαν (Αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο για την πολεοδομική μελέτη της περιοχής «Λειβαδάκι» η διαδικασία έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2005 και μέχρι σήμερα, λόγω προσφυγής για τον τομέα 5 του σχεδίου στο Συμβούλιο Επικράτειας δεν έχει ολοκληρωθεί), σημαντικό κόστος και εξειδικευμένη γνώση, για να μπορέσουμε σε ένα χρονικό διάστημα αρκετών χρόνων από σήμερα να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. 

Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο blog του κυρίου Πετρίτση gpetritsis.blogspot.com