Ο Δήμος Λουτρακίου θα προχωρήσει στην πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) θέσεων για την κάλυψη των αναγκών του.

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν στη δημοτική επιχείρηση του Δήμου και οι θέσεις είναι οι εξής:

-Τρεις (3) θέσεις ΥΕ Υπαλλήλων Καθαριότητας

-Δύο (2) θέσεις ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής

-Μία (1) θέση ΔΕ Υπάλληλου μπαρ

-Δύο (2) θέσεις ΔΕ Ναυαγοσωστών

-Μία (1) θέση ΔΕ Ειδικών Εφαρμογών Αισθητικής

-Δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Φυσιοθεραπευτή

-Δύο (2) θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

-Μία (1) θέση ΠΕ Νοσηλευτή

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2010, και τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 27440 62186.

Σημαντικό ρόλο παίζουν τα κοινωνικά κριτήρια, όπως:

-η πολυτεκνική ιδιότητα
-τα ανήλικα τέκνα
-η ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας
-ο χρόνος εμπειρίας και ανεργίας.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες, και ηλικιακό όριο για τους υποψηφίους είναι αυτό μεταξύ 18-65 ετών.