Όποιος γνωρίζει τον υποψήφιο ας το πει, από εμένα πάντως έχει πολλά μπράβο καθ’ότι

υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Θα γκρινιάξει λίγο ο alex σαν αεκτζής αλλά δεν πειράζει,,θα του περάσει!