Από σήμερα, απαγορεύονται, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, οι διορισμοί και οι προσλήψεις κάθε κατηγορίας προσωπικού των....ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται απ΄αυτούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η απαγόρευση προβλέπεται από το νόμο για τις εκλογές (30 ημέρες πριν τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων) και την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Aναστέλλονται ακόμα όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού των παραπάνω φορέων. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τις προθεσμίες αιτήσεων και ενστάσεων.