ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 στην έδρα του Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ του σωματείου σε κοινή συνεδρίαση με την ολομέλεια των Μελών του, με θέμα τη …
..λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού Νόμου και τις συνέπειες στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Η δεινή οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό με τον αντικαπνιστικό Νόμο, έφεραν σε απόγνωση τις επιχειρήσεις του Κλάδου της Εστίασης & Αναψυχής στον Νομό.
Το ΔΣ του Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και η ολομέλεια των Μελών
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
• Να συνεχίσουμε τις επαφές και τη διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας για την αναστολή της εφαρμογής του αντικαπνιστικού Νόμου μέχρι την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.
• Εξουσιοδοτούν το ΔΣ του Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. να καλέσει τα Μέλη του να επαναφέρουν τα σταχτοδοχεία στα καταστήματα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και να αποφασιστεί η κλιμάκωση των αντιδράσεων.
Καλούμε και το Επιμελητήριο της Κορινθίας έστω και τώρα
να συνυπογράψει και να στηρίξει το παρόν ψήφισμα.
Για το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Ο Υπεύθ. Ενημέρωσης
Χρήστος Ντούσικος