Μηδενικός ήταν ο ρυθμός χορήγησης δανείων προς τα ελληνικά νοικοκυριά το..
..Σεπτέμβριο. Υποχώρησε στο 0,1% από 0,6% τον Αύγουστο και 3,1% τον περασμένο Δεκέμβριο.
Αντίθετα, σε θετικό έδαφος διατηρήθηκε ο δανεισμός προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις, καταγράφοντας θετική ροή χρηματοδότησης. Η συνέχιση της παροχής ρευστότητας από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις αποτέλεσε και το ανάχωμα για τη διατήρηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε θετικό ρυθμό.
Οι εκτιμήσεις των τραπεζών κάνουν λόγο για μηδενικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης στο σύνολο της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου ή ακόμη και αρνητικό ρυθμό το 2011.
*cosmo.gr