Το δίλλημα τέθηκε κατά την διάρκεια των ομιλιών του Κ. Λογοθέτη 
στα Ίσθμια & τους Αγ. Θεοδώρους
“Με τους Πολίτες Μπροστά
ή Με τους Πολίτες Θεατές”?
Η απάντηση ήρθε μέσα από τις 2 εντυπωσιακές σε μέγεθος και παλμό συγκεντρώσεις στα Ίσθμια και στους Αγ. Θεοδώρους κατά την διάρκεια των σημερινών ομιλιών του υποψήφιου Δημάρχου Κ. Λογοθέτη. Και η απάντηση ήταν αναμενόμενη. Οι δημότες επέλεξαν “Με τους Πολίτες Μπροστά”