168ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 169ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΒΗΤΟΣ

 170ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΒΗΤΟΥ – ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ

171ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗ – ΓΟΥΝΑΡΗΣ

 172ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 173ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΘΥΜΗΣ

 174ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΘΥΜΗΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 175ο Εκλογικό Τμήμα
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ

176ο Εκλογικό Τμήμα
 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΜΠΟΛΕΤΗ
 ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ

177ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ – ΛΙΑΚΟΥ

 178ο Εκλογικό Τμήμα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΛΙΑΚΟΥ – ΜΑΣΤΟΡΗ

179ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

180ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΡΟΥΣΚΟΣΑΒΒΑ

181ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΜΠΡΟΥΣΚΟΣΑΒΒΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

 182ο Εκλογικό Τμήμα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 183ο Εκλογικό Τμήμα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΥ

184ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Πάρκο Δεξαμενής
 ΠΕΤΡΟΥ – ΣΑΚΕΛΛΗΣ

 185ο Εκλογικό Τμήμα
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Πάρκο Δεξαμενής
 ΣΑΚΕΛΛΗΣ – ΣΤΑΜΟΥ

186ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Πάρκο Δεξαμενής
 ΣΤΑΜΟΥ – ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

187ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Πάρκο Δεξαμενής
 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ – ΦΟΡΤΗΣ

188ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  Πάρκο Δεξαμενής
 ΦΟΡΤΗΣ – ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

189ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 ΑΓΑΠΙΟΥ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

190ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

191ο Εκλογικό Τμήμα
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΠΑΝΟΥ – ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

192ο Εκλογικό Τμήμα
 ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΑΓΓΕΛΟΥ – ΨΩΜΑΣ