ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 65 / 65 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 14963 / 22146 (67,57 %)   ΕΓΚΥΡΑ: 14527   ΑΚΥΡΑ: 317   ΛΕΥΚΑ: 119

  Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
Σκούρας Δημήτριος του Αναστάσιου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 45,48 % 6608 7      
Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα / ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 43,81 % 6365 6      
Ζαρρος Ανδρέας του Αποστόλου / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 9,23 % 1341 1      
Μπράβος Ηλίας του Νικολάου / ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 1,46 % 213 0