…όσοι είστε ενεργοί πολίτες όλο τον χρόνο (όχι μόνο στις εκλογές…)

…όσοι θέλετε να αλλάξετε την μιζέρια που μας περιβάλλει…
…όσοι θέλετε να μετατρέψετε τον θυμό σας σε θετική ενέργεια…
…πάρτε παράδειγμα,σκεφτείτε και προτείνετε ιδέες…
…εδώ είμαστε,ας αρχίσουμε να μαζευόμαστε και να ενώνουμε τις φωνές μας…
http://www.atenistas.gr/