Ακόμα δεν έχει βγεί κανένα αποτέλεσμα και η αγωνία στα δύο στρατόπεδα μεγαλώνει.