ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 323
ΦΟΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 279
ΚΑΧΡΟΥ – ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 254
ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 254
ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 222
ΘΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΙΝΑΣ) 221
ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 168