Μέσα σε έξι μήνες θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να αναδιοργανώσει ολόκληρη την κρατική μηχανή στα πρότυπα του αυτοδιοικητικού Καλλικράτη.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας και του δημοσιογράφου Μπάμπη Αγρολάμπου, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με το ξεκίνημα του νέου έτους σε τρία βήματα προκειμένου βάλει σε τάξη το δυσθεώρητο κράτος.

Αρχικά θα καταγραφει το προσωπικό όλων των υπηρεσιών και των οργανισμών της κεντρικής διοίκησης. Εκεί ο κάθε υπουργούς θα προχωρήσει σε μελέτες του προσωπικού για κάθε διεύθυνση που τον αφορά και θα καταθέσει προτάσεις για το πώς μπορεί να αναδιοργανωθούν όλοι αυτοί φορείς.

‘Επειτα, θα γίνει αξιολόγηση του έργου του κάθε φορέα και της ανάγκης που εξυπηρετεί.

Τέλος, θα εισαχθεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για να αυξηθε΄πι η κινητικότητα προκειμένου να γίνει πιο αποδοτικό το Δημόσιο.

Όπως επισημαίνουν οι πληροφορίες της Κυριακάτικης Ελευθερουπίας, το προσωπικό του κάθε υπουργείου σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι πλεονάζων θα μετακινείται σε άλλες θέσεις με βάση την εκπαίδευση που έχουν και την εμπειρία που διαθέτουν.

Οι νέες θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν θα είναι συμβατές με τα προσόντα τους και όχι κατ’ ανάγκη με το αντικείμενο της σημερινής υπηρεσίας τους. Μετακινήσεις εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη και στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων.

Τέλος, οι υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες θα καταργηθούν ή θα ενσωματωθούν σε άλλες.
*cosmo.gr