Έντονο κοινωνικό έργο πέραν του αθλητισμού, έχει αναπτύξει ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Λουτρακίου Περαχώρας (ΔΟΑΛΠ).
Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΔΟΑΛΠ, Νίκος Λόης με δική του πρωτοβουλία έχει προβεί στην προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπερηχοτομογράφου για την καρδιά και την κοιλιακή χώρα, ηλεκτρονικών πιεσόμετρων και απινιδωτών.
Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, η προμήθεια των ως άνω τελευταίου τύπου ιατρικού εξοπλισμού έχει γίνει με σκοπό την εφαρμογή προληπτικής ιατρικής στους αθλητές.
Επειδή, ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων δεν διαθέτει τόσους πολλούς αθλητές, ο Νίκος Λόης ανέλαβε την πρωτοβουλία, προκειμένου τα ιατρικά μηχανήματα να μην μένουν στο κουτί, να διατεθούν και στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
Έτσι, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10.00 – 14.30 ο Λουτρακιώτης καρδιολόγος Δημήτρης Συρσελούδης, που έχει προσληφθεί από τον ΔΟΑΛΠ, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα Δημοτικά Ιατρεία, εντελώς δωρεάν.
Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος του ΔΟΑΛΠ, Νίκος Λόης, έχει προβεί στην απόκτηση απινιδωτών και ηλεκτρονικών πιεσόμετρων για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων.

soukarat.blogspot.com