Αυτή είναι μια Ιστορία για τέσσερις ανθρώπους, μεταφρασμένη από ένα Αγγλικό ποιηματάκι που αντικατοπτρίζει την Ελλάδα σήμερα με τους πολιτικούς της και τους πολίτες της..

Αύτη είναι μια ιστορία για τέσσερις ανθρώπους, ο Καθένας, ο Κάποιος, ο Οποιοσδήποτε και ο Κανένας.
Υπήρξε μια σημαντική εργασία που έπρεπε να γίνει και ο Καθένας ήταν σίγουρος ότι ο Κάποιος θα το κάνει.
Ο Καθένας θα μπορούσε να το κάνει, αλλά ο Κανένας δεν το έκανε.
Ο Κάποιος θύμωσε γι’ αυτό επειδή ήταν δουλειά που μπορούσε να την κάνει ο Καθένας.
Ο Οποιοσδήποτε πίστευε ότι ο Καθένας μπορούσε να το κάνει, αλλά ο Κανένας δεν συνειδητοποίησε ότι ο Καθένας δεν θα το κάνει ποτέ.
Έτσι κατέληξε ο Καθένας να κατηγορηθεί τον Κάποιο, όταν ο Κανένας δεν έκανε ότι ο Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να κάνει….!!!
Α.V.