Κάποτε είδε βρώμικα λουτρά ο Διογένης και διατύπωσε την απορία του:

       «Αυτοί που λούζονται εδώ, που πάνε μετά να καθαριστούν;».