Προτροπή στους Έλληνες καταναλωτές να συνεχίσουν απρόσκοπτα την κατανάλωση ελληνικών αυγών απευθύνει η Ένωση Αυγοπαραγωγών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.), διευκρινίζοντας ότι το πρόβλημα με την επιμόλυνση κτηνοτροφικών προϊόντων, που προκλήθηκε στη Γερμανία από ζωοτροφές με διοξίνες, αφορά μόνον τα προϊόντα, που παρήχθησαν στη χώρα αυτή. Επίσης, η Ε.Α.Ε. αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ότι δεν εισάγονται φρέσκα αυγά από τη Γερμανία.

Η Ε.Α.Ε. σημειώνει ότι το ελληνικό αυγό ήταν και είναι απόλυτα ασφαλές και διακρίνεται από την επισήμανση EL τόσο στη σφραγίδα επάνω στο κέλυφος όσο και από τη σήμανση στη θήκη συσκευασίας του. Τέλος, τονίζει ότι παρακολουθεί τη δραστηριότητα των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών.