Το επόμενο χρονικό διάστημα χιλιάδες υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση- δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Ουσιαστικά και τυπικά, με τη διαδικασία αυτή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον «μεγάλο γύρο» της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Ο Οδηγός για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το 2011 παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τα νέα δεδομένα και τις δηλώσεις συμμετοχής, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τους συντελεστές, τις βαθμολογίες, τη σημασία του γραπτού βαθμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων, τα Επιστημονικά Επίπεδα και τις νέες αντιστοιχίες των πανεπιστημιακών τμημάτων. Με τη βοήθεια του ΟΔΗΓΟΥ οι μαθητές και οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου ξεναγούνται στα «μονοπάτια» των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στα χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη χρονιά και σε όσα ισχύουν στη φετινή έτσι ώστε να μη βρεθούν απροετοίμαστοι μπροστά τους.

Τα νέα δεδομένα φέτος

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία μεταβάλλεται ως ακολούθως:

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαγραφεί από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και θα παραμείνει μόνο στο 4ο πεδίο.

Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, θα διαγραφούν από το 4ο και θα ενταχθούν και στο 3ο Πεδίο: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τη Φλώρινα)

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου (με έδρα την Αρτα) Το 2011 θα χορηγηθεί η Βεβαίωση με την ένδειξη «σχολικό έτος 2010-2011»:

στους μαθητές της τελευταίας τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι μαθημάτων (ή των επτά, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας») που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2008-2009 ή 2009-2010 αντίστοιχα και οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη πριν από την ενδεχόμενη προσαρμογή του, που προβλεπόταν τα προηγούμενα έτη, με τον γραπτό βαθμό προηγούμενου έτους. Αν ο μέσος αυτός όρος διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από το νέο γραπτό, τότε προσαρμόζεται με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ώστε ο προφορικός βαθμός να διαφέρει από το γραπτό κατά δύο μονάδες. Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε μάθημα στο οποίο, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθμό, λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για τους υπολογισμούς των βαθμών πρόσβασης μόνο ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά. Για τον υπολογισμό του νέου γενικού βαθμού πρόσβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, ο βαθμός πρόσβασης από τη Β΄ τάξη λαμβάνεται υπόψη μόνο αν είναι μεγαλύτερος του νέου βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης (ο βαθμός πρόσβασης από τη Β΄ τάξη είναι πάντα αυτός που διαμορφώθηκε, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το έτος προαγωγής από την τάξη αυτή και δεν επαναπροσδιορίζεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις), σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Ενιαίου ή Γενικού Λυ κείου ώς και το σχολικό έτος 2007-2008 και στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τον προσεχή Μάιο στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τον βαθμό τους ή να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το νέο σύστημα κατά περίπτωση. Για τους υποψήφιους αυτούς Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις και Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αυτών.

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας

Η εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης και των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική βεβαίωση, καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, για να είναι κάποιος υποψήφιος σχολής ή τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ΄ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 1-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων. Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι: 8 για τον γενικό βαθμό πρόσβασης, 1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας (0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα Γενικής Παιδείας).

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι: 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου, 2 για αυτά που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, 1 για τα λοιπά τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ., ή Ελεύθερο Σχέδιο, όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, 2 για τα ΤΕΦΑΑ.

Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία έχουν ορισθεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά πεδίο είναι:

Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής ΚατεύΦυσική θυνσης) (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας Βιολογία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης)

Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα Γενικής Παιδείας)

Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψήφιους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο αντίστοιχα είναι:

Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Νεοελληνική Γλώσσα Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας Βιολογία Νεοελληνική Γλώσσα Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Νεοελληνική Γλώσσα Για το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας. Οσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

Αίτηση- δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις- δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου υποβάλλουν σχετική αίτηση- δήλωση. Πιο συγκεκριμένα την αίτηση- δήλωση υποβάλλουν:

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις τελικές Πανελλαδικές Εξετάσεις για να αποκτήσουν απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν για να αποκτήσουν νέα βεβαίωση πρόσβασης Οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου των ετών 2009 και 2010, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για Στρατιωτικές/ Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.

Για όλους τους υποψήφιους η υποβολή της αίτησης – δήλωσης είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, πλην των υποψηφίων της ανωτέρω περίπτωσης (γ), για τους οποίους είναι προαιρετική.
Με την αίτηση- δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

ότι θα εξεταστεί στα μαθήματα μίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (υποχρεωτικό για το 5ο πεδίο, εφόσον επιθυμεί να το εξεταστεί πανελλαδικά)

τα ειδικά μαθήματα, στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί τελικά σε ειδικό μάθημα που δήλωσε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα, αλλά δεν έχει καμία άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές Σχολές ή Τμήματα αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές/ Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες, για τη διενέργεια των οποίων θα ενημερωθεί από το Λύκειό του.
Ο « τροχονόμος » της πρόσβασης

Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει από τον γραπτό μόνον κατά δύο (2) μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε μειώνεται τόσο ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες. Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε αυξάνεται τόσο ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνον κατά δύο μονάδες. Το συμπέρασμα είναι ότι ο γραπτός βαθμός στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα είναι αυτός που κανονίζει τελικά και εκ των υστέρων την «κίνηση» της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα, καθώς έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει όλα τα προηγούμενα δεδομένα. Από αυτή την άποψη έχει τεράστια σημασία.

Ας το δούμε και με παραδείγματα:
Συντελεστές Βαρύτητας για τα Ειδικά Μαθήματα

Προκειμένου για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσότερων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι: x 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2 για τα τμήματα για τα οποία απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο (εκτός του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) ή Αρμονία και Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου. 1 για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων.

2 για τα ΤΕΦΑΑ. 1 για τα λοιπά τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ.

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Παράλληλα, στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές όπου εξετάστηκε, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες γλώσσες. Επίσης, βαθμός πρακτικών δοκιμασιών για τους υποψηφίους των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες-αγωνίσματα όπου διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Υπολογισμός Μορίων Επιλογής για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαρτάται από τον βαθμό πρόσβασης των έξι μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου προκύπτει ως εξής:

Βαθμός πρόσβασης = Προφορικός βαθμός χ 0,3 + Γραπτός βαθμός χ 0,7 Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος έχει προφορικό βαθμό 16 σ΄ ένα πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις γράφει 18. Ο βαθμός πρόσβασης είναι: (16 χ 0,3)+(18 χ 0,7) = 17,4 Αυτό σημαίνει ότι ο προφορικός βαθμός συμμετέχει μόνο κατά 30% στη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης κάθε μαθήματος. Επιπλέον, η βαρύτητά του είναι ακόμη μικρότερη, αφού προσαρμόζεται στον γραπτό βαθμό ως εξής: Αν η διαφορά μεταξύ του γραπτού και του προφορικού βαθμού είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μονάδες, τότε μειώνεται ή αυξάνεται ο προφορικός βαθμός, ώστε να διαφέρει από τον γραπτό κατά δύο (2) μονάδες. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από τον βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου.

Ο συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:

από τον γενικό βαθμό πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8 και από τον βαθμό του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7. Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.

Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100. Για να δούμε πάλι πιο αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των μορίων επιλογής και με ένα παράδειγμα: για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος, ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:

Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (Βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (Βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7)] χ 100 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους. Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:

[(Γενικός βαθμός πρόσβασης χ 8) + (Βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 1,3) + (Βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας χ 0,7) +(Βαθμός ειδικού μαθήματος χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] χ 100 Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από τη Θεωρητική Κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε γενικό βαθμό πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. Ο υποψήφιος αυτός θα έχει:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα:

σύνολο μορίων = (17,63 χ 8)+(18,1 χ 1,3)+(19,3 χ 0,7) = 178,08 χ 100 = 17.808
για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας:

σύνολο μορίων = (17,63 χ 8)+(18,1 χ 1,3)+(19,3 χ 0,7)+(12,4 χ 2) = 202,88 χ 100 = 20.288
για τα τμήματα ΜΜΕ: σύνολο μορίων = (17,63 χ 8+(18,1 χ 1,3)+(19,3 χ 0,7)+(12,4 χ 1) = 190,48 χ 100 = 19.048
Στο 4ο επιστημονικό πεδίο: Για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα:

σύνολο μορίων = (17,63 χ 8)+(16,8 χ 0,9)+(15,9 χ 0,4) = 162,52 χ 100 = 16.252

Περιορισμοί στις επιλογές πεδίων

Οι μαθητές κάθε κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία
1. Θεωριτική Κατεύθυνση
Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν εκτός από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο και το:

2ο ή το 4ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

3ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.

5ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα). Οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, αν επιλέξουν ως δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο το 2ο, των Θετικών Επιστημών, ή το 4ο, των Τεχνολογικών Επιστημών, έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) τη Βιολογία και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και οι συντελεστές τους μειώνονται σε 0,9 και 0,4 αντιστοίχως, ενώ το άριστα από 20.000 γίνεται 18.600 μόρια. Αν επιλέξουν τμήματα του 5ου Επιστημονικού Πεδίου έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, των οποίων οι συντελεστές είναι αντιστοίχως 1,3 και 0,7, δηλαδή δεν υφίστανται μείωση (Πίνακας 1).

2. Θετική Κατεύθυνση
Οι υποψήφιοι της Θετικής Κατεύθυνσης που θέλουν να δηλώσουν:

το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ή το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο ή το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μπορούν να έχουν επιλέξει οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.

ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

ένα εκ των 2ου, 3ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

Για τους υποψηφίους της Θετικής Κατεύθυνσης που ενδιαφέρονται μόνο για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Βιολογία (1,3)

και η Χημεία Κατεύθυνσης (0,7). Οσοι ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7).

Μόνον η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (γεγονός σπάνιο)

μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ο υποψήφιος είναι τα 18.600 μόρια (Πίνακας 2).

3. Τεχνολογική Κατεύθυνση
Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων) που θέλουν να δηλώσουν:

το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα Γενικής Παιδείας επιθυμούν.

ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει την Ιστορία.

ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τη Βιολογία.

ένα εκ των 2ου ή 4ου Επιστημονικού Πεδίου και το 5ο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να έχουν επιλέξει τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ως 7ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα).

Οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, αν ενδιαφέρονται για το 2ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο ή για ένα από αυτά, τότε έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για τα Πεδία αυτά) τα Μαθηματικά (1,3) και τη Φυσική Κατεύθυνσης (0,7). Για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο έχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας (για το Πεδίο αυτό) το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1,3) και τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (0,7). Η διεκδίκηση τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου ή του 3ου Επιστημονικού Πεδίου αλλάζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και μειώνει και τους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στην περίπτωση διεκδίκησης τμημάτων του 1ου Επιστημονικού Πεδίου είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Ιστορία Γενικής Παιδείας (0,4), ενώ στην περίπτωση επιλογής τμημάτων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου η Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (0,4). Οπως γίνεται κατανοητό, και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η μέγιστη βαθμολογία που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης είναι τα 18.600

μόρια (Πίνακας 3).

Επιλογή επιστημονικών πεδίων χωρίς απώλεια μορίων

Κάθε υποψήφιος, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, έχει βεβαίως τη δυνατότητα να δηλώσει όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Με δεδομένο ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο του σχολές και τμήματα από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, πρέπει λογικά όχι μόνο να συνδυάσει τα Πεδία με το μεγαλύτερο συνολικό άθροισμα σχολών και τμημάτων, αλλά κυρίως να λάβει υπόψη του τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που απαιτεί κάθε Επιστημονικό Πεδίο. Γιατί, αν χάνει μόρια, τότε είναι πρακτικά άχρηστος ο μεγάλος αριθμός τμημάτων που μπορεί να δηλώσει. Μόρια χάνει επίσης ο υποψήφιος όταν δηλώσει Επιστημονικό Πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι άλλο είναι η θεωρία του συστήματος και άλλο η πράξη.

Στην πράξη δε μετακινείσαι από οποιαδήποτε Κατεύθυνση σε οποιοδήποτε Επιστημονικό Πεδίο, αλλά από συγκεκριμένες Κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία, προκειμένου να μην έχεις κόστος σε μόρια και συνεπώς να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τις περισσότερες ευκαιρίες κίνησης στα Επιστημονικά Πεδία θα έχουν οι υποψήφιοι της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και τις λιγότερες οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι, αν δεν πάρουν έβδομο μάθημα (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), είναι αναγκασμένοι να κινηθούν χωρίς απώλεια μορίων μόνο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Η δυνατότητα κίνησης σε άλλα Πεδία δεν αποκλείεται, ωστόσο απαιτεί την επιλογή έκτου μαθήματος (Μαθηματικά ή Βιολογία), «ξένου» προς την Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και, το κυριότερο, οδηγεί σε απώλεια μορίων (1.400 στα 20.000).

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τμήματα με ιδιαιτερότητες

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, εκτός από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα και τα στρατιωτικά-αστυνομικά τμήματα που απαιτούν ειδικές προϋποθέσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις, υπάρχουν και ορισμένα άλλα τμήματα με ιδιαιτερότητες
Συγκεκριμένα: Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο τμήμα αυτό εισάγονται μόνον Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώμα της Πυροσβεστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για: Λογοθεραπεία πρέπει να γνωρίζουν ότι στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Οσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μία από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριμένο τμήμα.

Μουσική Επιστήμη και Τέχνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οφείλουν, βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που διέπει τη φύση των οικείων σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στις ακόλουθες ανά Κατεύθυνση Ειδικεύσεις:

1. Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Ομποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.

2. Βυζαντινής Μουσικής
Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές. 3. Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
Ελληνική Παραδοσιακή (Δημο τική) Μουσική, Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιία- Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική), Δημοτικό Τραγούδι- Φωνητική Εκτέλεση Εγχορδα (Λύρα/ Βιολί) Αυλός (Κλαρίνο/ Καβάλι/ Νέι/ Φλογέρα/ Ζουρνάς/ Ασκαυλος), Νυκτά (Κανονάκι/ Ούτι/ Λαούτο/ Ταμπουράς/ Τρίχορδο Μπουζούκι), Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι/ Κορνέτα/ Τρομπέτα), Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.

4. Σύγχρονης Μουσικής
Σύνθεση, Ακορντεόν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων και το διδακτικό προσωπικό υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος (τηλ. 2310-891.281) καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: www. uom.gr.
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνον χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνον άρρενες υποψήφιοι.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δίνονται στα τηλέφωνα: 210-6204.714 και 8070.088 (Αθήνα), 2310-397.732 και 301.784 (Θεσσαλονίκη), 26530-41.281, 42.160, 41.236 (Βελλάς Ιωαννίνων), 2810-232.193 και 239.123 (Ηράκλειο).

Το τοπίο στις Πανελλαδικές το 2010

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο το 2010 ανήλθε σε 106.189 (82.096 με το 90%, 8.308 με το 10%, 722 με την κατηγορία των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), 13.723

από τα Ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 358 από τα Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), 855 από τα Ημερήσια ΤΕΕ Β΄ Κύκλου και 127 από τα Εσπερινά ΤΕΕ Β΄ Κύκλου), ενώ πέρυσι ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 92.426.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 84.368,

ενώ το 2009 εισήχθησαν 68.794.

Τo 2010 έμειναν 4.108 κενές θέσεις. Το 2009 είχαν μείνει 20.390 κενές θέσεις.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων έχουν ως εξής:

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής. Σημειώνουμε ότι οι αντιστοιχίες τμημάτων ισχύουν αφενός μόνο για τα τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις και αφετέρου μόνο για μετεγγραφές φοιτητών εσωτερικού που έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακό τμήμα ύστερα από επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Αντίστοιχα τμήματα
Αντίστοιχα θεωρούνται μεταξύ τους τα αναφερόμενα εντός της ίδιας παραγράφου πανεπιστημιακά τμήματα ως ακολούθως:

1«Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Ελληνικής Φιλολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2«Ιστορίας και Αρχαιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, «Ιστορίας και Εθνολογίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Ιστορίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (για τα τρία τελευταία μόνο για την κατεύθυνση Ιστορίας).

3«Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4«Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

5«Προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ψυχολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6«Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7«Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

8«Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

9«Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνο για την κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Σημείωση: Το Τμήμα «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει κατατμηθεί σε τμήματα «Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» και «Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (Π.Δ. 157/2008, ΦΕΚ Α΄ 199), με την πρόβλεψη (άρθρο 12 παρ. 4) ότι, όπου στις κείμενες διατάξεις συμμετέχει το κατατεμνόμενο τμήμα, στη θέση του συμμετέχει το τμήμα με το ανάλογο γνωστικό αντικείμενο.
10«Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

11«Κοινωνικής Θεολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

12«Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13«Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, «Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

14«Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

15«Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσ/νίκης και Σερρών), του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16«Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σημείωση: Το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» (Π.Δ.
60/2008, ΦΕΚ Α΄ 91), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.

17«Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

18«Κοινωνιολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

19«Κοινωνικής Πολιτικής» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Κοινωνικής Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

20«Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πολιτικών Επιστημών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, «Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Πολιτικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

21«Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του Παν/μίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Παν/μίου Θεσσαλίας και του Παν/μίου Πελοποννήσου.

22«Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος.

23«Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης και του Παν/μίου Αιγαίου. 24«Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

25«Ναυτιλιακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» του Παν/μίου Αιγαίου.

26«Χημείας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

27«Φυσικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

28«Μαθηματικών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

29«Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και «Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

30«Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Πληροφορικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ιονίου Πανεπιστημίου, «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Επιστήμης Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και «Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

31«Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

32«Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» του Πολυτεχνείου Κρήτης, «Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

33«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι κών» του Πανεπιστημίου Πατρών, «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σημείωση: Τα Τμήματα «Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν μετονομαστεί αμφότερα σε «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» (Π.Δ. 26/2009, ΦΕΚ Α΄ 45 και Π.Δ. 47/2009, ΦΕΚ Α΄ 61, αντίστοιχα), χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου και των αντιστοιχιών τους.
34«Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

35«Χημικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

36«Μηχανικών Περιβάλλοντος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

37«Επιστήμης των Υλικών» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

38«Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

39«Πολιτικών Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

40«Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

41«Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42«Θεατρικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

43«Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας) και «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

44«Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

45«Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» της σχολής) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 46«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

47«Γεωγραφίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

48«Ιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

49«Οδοντιατρικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

50«Νοσηλευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

51«Φαρμακευτικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

52«Κτηνιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

53«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

54«Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και «Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 55«Σλαβικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Μη αντίστοιχα τμήματα
Μη αντίστοιχα θεωρούνται τα παρακάτω πανεπιστημιακά τμήματα:

1«Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2«Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3«Μουσικών Σπουδών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4«Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5«Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

6«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

7«Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σημείωση: Το Τμήμα «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης» της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης» (Π.Δ. 129/2009, ΦΕΚ Α΄ 175), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
8«Κινηματογράφου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 9«Μουσικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10«Θεάτρου» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 11«Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12«Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13«Στατιστικής» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14«Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών. 15«Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

16«Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

17«Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σημείωση: Το Τμήμα «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Ψηφιακών Συστημάτων» (Π.Δ. 151/2009, ΦΕΚ Α΄ 194), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του. 18«Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

19«Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

20«Διοίκησης Τεχνολογιών» του Παν/μίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

21«Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

22«Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Σημείωση: Το Τμήμα «Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει μετονομαστεί σε Τμήμα «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» (Π.Δ. 26/2009, ΦΕΚ Α΄ 45), χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου και της αντιστοιχίας του.
23«Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

24«Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).

25«Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας).

26«Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

27«Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

28«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής» του Πανεπιστημίουμίου Αιγαίου.

29«Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

30«Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» του Πολυτεχνείου Κρήτης.

31«Μεσογειακών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

32«Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

33«Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

34«Επιστημών της Θάλασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

35«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

36«Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

37«Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

38«Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

39«Τεχνών Ηχου και Εικόνας» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

40«Μουσικών Σπουδών» του Ιονίου Πανεπιστημίου.

41«Ειδικής Αγωγής» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

42«Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

43«Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

44«Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

45«Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

46«Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

47«Βαλκανικών Σπουδών» του Πανεπιστημίουμίου Δυτικής Μακεδονίας.

*tanea