Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός υπηρεσιακών μονάδων που θα λειτουργήσουν στην τοπική & στις δημοτικές κοινότητες.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, εποχικού προσωπικού & σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, έτους 2011.
 3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για την περίοδο 1/1/2011-31/8/2014.
 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης, για την περίοδο 1/1/2011-31/8/2014.
 5. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 6. Ορισμός τριμελούς επιτροπής εξ υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους για την αξιολόγηση προσφορών, διενέργεια διαγωνισμών και παραλαβή προμηθειών υπαγομένων στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για το έτος 2011.
 7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2011.
 8. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2011 – 2012.
 9. Εξέταση αιτήματος ΜΑΓΚΟΥ Δημητρίου για απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής του από βεβαιωτικό κατάλογο αυθαιρέτων. 
 10. Εξέταση αιτήματος ΣΑΡΡΗ Σέργιου για απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών του, ετών 2005 – 2008, από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). 
 11. Εξέταση αιτήματος ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο Πράξης Αναλογισμού.
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Συντήρηση οδοποιίας στο τ.δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 29/2010)
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Συντήρηση οδοποιίας στο τ.δ. Πισσίων” (αρ. μελ. 41/2010).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 88/2008) 
 15. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιανουάριος)
 16. Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 47/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Θεοδώρων “περί εξέτασης αιτήσεως της ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΚΙΑΝ Α.Ε.”

                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                   ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος