Η Σούζη Παπακωνσταντίνου περιγράφει λεπτομερέστατα τι ενέργειες έγιναν για να ξεκινήσει η αναστύλωση του ιερού ναού λίγο πριν τα Χριστούγεννα.