Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό συμβούλιο  της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων. 
 Πρόεδρος εξελέγη ο   Χαράλαμπος Δοσσαράς, Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Βαρελάς, και αναπληρωτής ο  Κωνσταντίνος Δόσχορης. Τη διοίκηση συμπληρώνουν  ακόμα τα μέλη :  Ψυχογιός  Ανάργυρος με αναπληρωτή  τη Λέζου Σταυρούλα ,την   Κούτμου Ευσταθία με αναπληρωτής τη  Πρωτοπαππά Μαρία. Από τους εργαζομένους συμμετέχουν ως μέλη Αντωνίου Μιχάλης και αναπληρωτή τον   Φόρτη Χαράλαμπο. Απο τους ιδιώτες, μέλος ο  Σιτές Θεοφάνης με αναπληρωτή τον   Γιαννούλη Ιωάννη και επίσης μέλος η  Λογοθέτη Αγγελική με αναπληρωτή τον Κωνσταντή  Αριστείδη.