Η Παρέμβαση Πολιτών ανακοινώνει την ένταξη του έργου
 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας –Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-13 (απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πελοποννήσου 28/12/10).

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του ποσού των 500.000€, η οποία θα εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Δικαιούχος είναι η ΛΖ΄ Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου θα είναι 16 μήνες.

Συνοπτικά προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Διαμόρφωση διαδρομής κίνησης επισκεπτών, 1.500 τ.μ, με δύο πλατώματα θέασης 220 τ.μ. και ενημερωτικές πινακίδες.
Διαμόρφωση δύο εισόδων με περιφράξεις του Αρχαιολογικού Χώρου.
Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης.
Κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών.
Επεμβάσεις στα Μνημεία και στο άμεσο περιβάλλον τους.

H μελέτη εκπονήθηκε επί Δημαρχίας του κ. Παύλου, εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. στις 6-9-2004 και στην συνέχεια από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

Επικαιροποιήθηκε το 2008 επί της δικής μας Δημοτικής Αρχής μετά από επαφές που έγιναν με την γενική Γραμματεία Τουριστικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση της ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου του Ηραίου όχι μόνο προστατεύει ένα τόσο σημαντικό Μνημείο της Πατρίδας μας αλλά ταυτόχρονα το Ηραίον θα γίνει προσιτό και προσπελάσιμο για το κοινό, συντελώντας στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Επίσης επί των ημερών μας ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα ενώ παράλληλα ενεκρίθη η μελέτη Ανάδειξης του Αγίου Αθανασίου Πισσίων από το Περιφερειακό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Η Παρέμβαση Πολιτών δείχνοντας διαρκώς την ανησυχία και την ευαισθησία της στην Πολιτιστική μας Κληρονομιά ολοκλήρωσε όχι μόνο βασικά έργα υποδομών, αλλά πρωτίστως ενδιαφέρθηκε για την προστασία και ανάδειξη των σημαντικότατων Μνημείων του Δήμου μας.