Για 15 ημέρες το κτίριο θα φιλοξενεί τους μετανάστες που είχαν κάνει κατάληψη στη Νομική. Τι είναι όμως το μέγαρο αλλά και το Ινστιτούτο Υπατία;

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Μέγαρο Υπατία, συνολικά 1.240 τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων ορόφων, είναι κτισμένο στις αρχές του 20ου αιώνα από έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, Αλέξανδρο Νικολούδη.

Bρίσκεται απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δείγματα της Γαλλικής neo-baroque στην Αθήνα. Είναι επίσης πολύ κοντά στην Πλατεία Αιγύπτου, και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αντικείμενο του Ινστιτούτου Υπατία είναι η καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών φαινόμενων και γεγονότων με στόχο την εξαγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και εκτιμήσεων.

Μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης το Ινστιτούτο έχει σκοπό να προβάλλει μελλοντικές τάσεις στην κοινωνία την οικονομία και την πολιτική, και να ενεργεί με τρόπο που να προάγεται η διάδοση και διάχυση της πληροφορίας που παράγεται στο κοινωνικό σύνολο, σε φορείς και σε στοχευμένες ομάδες.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται και υλοποιούνται σε τακτά διαστήματα ημερίδες κατά τις οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται τα συμπεράσματα των ερευνών με την ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών οι οποίοι συνδιαμορφώνουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

  
newsit.gr