Αφού έφτιαξε το σπιτάκι του (τι σπιτάκι….πύργος), έβαλε και το σύστημα κλιματισμού.

Ε μετά, είπε να πιάνει και τα δορυφορικά κανάλια….