Εξαιρετική αστοχία, με αρνητικές επιπτώσεις, διαπιστώθηκε από μέρος του σώματος κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν συζητήθηκε το θέμα περί “λήψης απόφασης έγκρισης όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας & Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, για την πράξη «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, Αγωγός μεταφοράς & επέκτασης υφιστάμενης Ε.Ε.Α»”
Η Αντιπολίτευση -κυρίως– εκμεταλλευόμενη το μη επαρκή χρόνο για πλήρη ενημέρωση των φορέων και δημοτών αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και με την ωφέλεια του Δήμου από το εν λόγω εγχείρημα, έκρυψε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος βασιζόμενη σε λάθος επιχειρήματα και αιτιάσεις, αποκρύπτοντας έτσι την πραγματικότητα και τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από την άρνηση λήψης απόφασης και τη μη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
Πιο συγκεκριμενα:
   Ο αρχικός σχεδιασμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ – κοινός βιολογικός καθαρισμός Λουτρακίου – Κορίνθου), πρόβλεπε την λειτουργία του Βιολογικού για 45.000 Ισοδύναμους Κατοίκου (Ι.Κ) για Λουτράκι και Κόρινθο, δηλαδή 90.000 Ι.Κ, όπως και κατασκευάστηκε. Ο αρχικός σχεδιασμός, πρόβλεπε επίσης την επέκταση κατά επιπλέον 90.000 Ι.Κ (45.000 για κάθε Δήμο).  
    Οι ανάγκες του Λουτρακίου κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αγγίζουν και υπερβαίνον τα όρια επεξεργασίας, με αποτέλεσμα άμεσα να πρέπει να βρεθεί λύση σε περίπτωση πληθυσμιακής αύξησης ή έλευσης περισσοτέρων επισκεπτών. Το συνολικό κόστος για την επέκταση, την αναβάθμιση κλπ, θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον Δήμο, ενώ με την υπαγωγή είναι δυνατόν να  χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τα προγράμματα ΕΣΠΑ (Ταμείο Συνοχής).
    Η επέκταση αφορούσε αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ 45.000 ισοδύναμους κατοίκους ανά δήμο, ήτοι συνολικά ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 90.000 Ι.Κ, όπως ακριβώς προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό ανεξαρτήτως προέλευσης (άρα οι αιτιάσεις και οι κατασκευασμένες καταγγελίες ότι η εγκατάσταση θα δεχτεί όλα τα λύματα της Ανατολικής Κορινθίας είναι λανθασμένες και χωρίς βάση και δίκην λαϊκιστικής αντιπολίτευσης).
    Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις παρότι το 1997 όταν και ξεκίνησε η βιολογική επεξεργασία ήταν σύγχρονες- χρήζουν αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού με αποτέλεσμα την ανάγκη εξεύρεσης κονδυλίων από τον Δήμο. 
    Καθότι η λειτουργία της εγκατάστασης της βιολογικής επεξεργασίας είναι ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ μεταξύ του Δήμου μας και του Δήμου Κορινθίων, σε περίπτωση μη υπαγωγής μας στο πρόγραμμα, ο Δήμος Κορινθίων έχει δικαίωμα μονομερούς υπαγωγής και ένταξης στον πρόγραμμα. Με λίγα λόγια ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑ 45.000 ΑΠΟ ΤΑ 90.000 ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι.Κ, και ο Δήμος μας θα χάσει την ευκαιρία για την δυνητική χρηματοδότηση της συνολικής αναβάθμισης της βιολογικής επεξεργασίας και για τα νέα, αλλά και για τα υφιστάμενα λύματα.
    Η μη υπαγωγή στην Προγραμματική Σύμβαση θα μας υποχρεώσει εφόσον αποφασίσει ή χρειαστεί ο Δήμος μας να αναβαθμίσει την εγκατάσταση σε τριτοβάθμια επεξεργασία, να καταβάλει τουλάχιστον 3,0 εκατ. ευρώ για αυτό το έργο, ενώ τώρα θα γινόταν αυτόματα και σε συνδυασμό με την αναβάθμισης της υφιστάμενης τεχνολογίας, με μηδενική εκταμίευση.
   Τέλος, θα χαθούν οι ωφέλειες από την υλοποίηση αυτού του έργου, ήτοι:
·         η αξιοποίηση για αρδευτικούς και αγροτικούς σκοπούς του τριτοβάθμια επεξεργασμένου ύδατος το οποίο οι νέες τεχνολογίες καθιστούν με ασφάλεια ακόμα και πόσιμο,
·        ο περιορισμός της κατανάλωσης ύδατος με παράλληλα προστασία των αποθεμάτων του πολύτιμου υδροφόρου ορίζοντα του Λουτρακίου,
·        η αξιοποίηση της λυματολάσπης σε συνδυασμό με τα προγράμματα γεωθερμίας, και
·        οι εισροές εσόδων προς αξιοποίηση εις όφελος των δημοτών και του δήμου.
 Loutrakiblog:Σπύρος Νικολάου,Μαρία Στάμου και Νίκος Λόης ψήφισαν κατά της λήψης της απόφασης και απ’ότι γνωρίζουμε ΔΕΝ ανήκουν στην αντιπολίτευση.. Θεωρεί η νέα δημοτική αρχή ότι και οι τρεις βασίστηκαν σε λάθος επιχειρήματα ή κάτι άλλο συμβαίνει; Επίσης πρέπει να γνωστοποιήσουν σε όλους τους δημότες τι δουλειά έχουν τα βοθρολύματα του δήμου Βέλου-Βόχας στην Ποσειδωνία γιατί αυτός είναι ο πραγματικός λόγος της άρνησης της πλειοψηφίας του σώματος και όχι η επέκταση του βιολογικού και η υπαγωγή του στο ΕΣΠΑ.