Η φωτογραφία είναι από την βρύση της Παλιοκάστρας στον Ασπρόκαμπο..