Σε live μετάδοση από το LoutrakiblogTV στις 7μμ!
Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 19η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) υπηρεσίας: “Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων”.
 2. Έγκριση ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
 3. Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
 4. Μεταφορά προσωπικού της υπό λύση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγ. Θεοδώρων (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.)
 5. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
 6. Συγχώνευση υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, σε νέο Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ.
 7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.
 9. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠ.ΠΟ. για την εκτέλεση του έργου “Στερέωση & αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Λουτρακίου”.
 10. Λήψη Απόφασης για (προσωρινές) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Παπανικολάου στο Λουτράκι (συμπληρωματική μελέτη).
 11. Αποδοχή ποσού #14.866,68# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. Δήμου μας & κατανομή αυτού.
 12. Έγκριση οικονομικών απολογισμών, ετών 2008 & 2009 του ν.π. “Οργανισμός Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας / Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου”.
 13. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.ΑΕ.ΟΤΑ)”.
 14. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων του Κέντρου Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Ν. Κορινθίας Α.Ε.
 15. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 16. Ορισμός αιρετών ως τακτικό & αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς.
 17. Διαγραφή ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθ. 698/2010 βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. έτους 2008, επονόματι ΜΕΤΑΞΑ Βασιλικής.
 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010)
 19. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούνιος).

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                                       ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος