ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Λουτράκι, 01/06/2011
ΘΕΜΑ : ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΛΙΜΝΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ΄΄
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, κ. Γ. ΔΕΔΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2011, έκανε δεκτή και υπερψήφισε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, για την ένταξη του έργου «Βελτίωση — ανακαίνιση επαρχιακής οδού Περαχώρας – λίμνης Βουλιαγμένης », προϋπολογισμού 2.344.000,00 ευρώ.
Η ώριμη μελέτη του έργου, έχει εκπονηθεί από το Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων ενώ έχουν καταβληθεί και οι δαπάνες για τις αντίστοιχες απαλλοτριώσεις.
Μετά από τις μελέτες και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων Διευθύνσεων τεχνικών έργων τη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και του Δήμου Λουτρακίου — Αγ. Θεοδώρων, καθώς και τη συστηματική συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Δέδε και του Δημάρχου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων. κ. Κώστα Λογοθέτη, αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η προώθηση των εργασιών για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Πρακτικά, το έργο αφορά στη διαπλάτυνση της Επαρχιακής οδού, στη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της και στη διόρθωση των καμπύλων τμημάτων που μέχρι τώρα δυσχεραίνουν την ομαλή μετακίνηση των πολιτών προς τον Αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου και τη Λίμνη Βουλιαγμένης που προσελκύει πλήθος τουριστών ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.
Ο κ. Δέδες, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπερψήφιση της εισήγησης, τόνισε τη σπουδαιότητα του έργου τόσο για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής που συνδέεται άμεσα με την προβολή των αρχαιολογικών χώρων του Νομού, όσο και για την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού άξονα. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κώστας Λογοθέτης τόνισε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου για την ανάπτυξη του διευρυμένου Δήμου, καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη διασύνδεσή όλων των διοικητικών ενοτήτων με ένα σημαντικό μνημείο που αποτελεί ταυτόχρονα περιοχή μέγιστου τουριστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Από το Γραφείο Τύπου