Περίπου 4.500 τελειόφοιτοι Λυκείου, που επέλεξαν να πάρουν απολυτήριο μέσω εσωτερικών εξετάσεων και όχι μέσω εξέτασης στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο, αφού το απολυτήριό τους είναι άκυρο για τα πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Όπως σημειώνει η “Ελευθεροτυπία” (02/06) σε δημοσίευμά της, παρά τη διαβεβαίωση του υπουργείου Παιδείας ότι και τα δύο απολυτήρια θα είναι ισότιμα, οι πρώτες ενέργειες για εγγραφή των υποψηφίων στα περισσότερα ξένα πανεπιστήμια απέβησαν άκαρπες, καθώς στις χώρες της ΕΕ ισχύει αυστηρή πιστοποίηση εκπαιδευτικών προσόντων και γίνονται δεκτά μόνο τα ενιαία απολυτήρια Λυκείου που μπορούν να οδηγήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως το γαλλικό Βαccalaureate ή το γερμανικό Abitur.

Πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού μπορεί να ακολουθούν αυτόνομη πολιτική στο θέμα του καθορισμού των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή των φοιτητών.

Υπάρχουν όμως ορισμένα σημεία, που κλείνουν το δρόμο για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Καταρχάς, τα περισσότερα πανεπιστήμια πιστοποιούν τους βαθμούς στα μαθήματα βαρύτητας, αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου, από το βαθμό που έχει πάρει ο υποψήφιος στο αντίστοιχο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Επίσης στις περισσότερες χώρες, ως προϋπόθεση για να δεχτούν τα πανεπιστήμια έναν φοιτητή είναι το απολυτήριό του να του δίνει τουλάχιστον πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας του.

Το υπουργείο Παιδείας δεν έχει πάρει θέση για το θέμα, αν και γνωρίζει το πρόβλημα σε όλη του την έκταση καθώς έχει δεχτεί ήδη πολλές διαμαρτυρίες από γονείς, ενώ για το ζήτημα έχει ήδη ενημερωθεί ο πρωθυπουργός, μέσω επιστολής του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, Μ. Κουρουτού.

Τα κριτήρια που καθορίζουν την εισαγωγή των φοιτητών στα πανεπιστήμια των πιο “δημοφιλών” χωρών για τους Έλληνες, είναι:

α) Ενα γενικό πιστοποιητικό που δίνεται μετά το τέλος της γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το απολυτήριο δηλαδή,

β) Η βαθμολογία του απολυτηρίου,

γ) Πρόσθετες εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα ανάλογα με τις σπουδές.

Τα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας δεν δέχονται το απολυτήριο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ ορισμένα απαιτούν για την εγγραφή των φοιτητών και καλό βαθμό στα μαθήματα βαρύτητας.

Τα πανεπιστήμια της Γερμανίας ζητούν από τους υποψηφίους και βεβαίωση πρόσβασης στις πανελλαδικές εξετάσεις και υψηλό βαθμό απολυτηρίου.

Συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις απαιτούν από τους υποψηφίους και τα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για σπουδές στη Γαλλία είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει απολυτήριο που θα του δίνει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας του.

Τις ίδιες προϋποθέσεις θέτουν στους υποψήφιους φοιτητές και τα πανεπιστήμια της Ιταλίας ενώ το Βέλγιο και η Τσεχία διενεργούν δικές τους εξετάσεις. Δύο μόνο χώρες, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, δέχονται το ελληνικό απολυτήριο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις.
*cosmo.gr