Ένα δωράκι από μένα σε όποιον δεν γνωρίζει την ιστοσελίδα της “διαύγειας”.

Ότι γίνεται και δεν δημοσιεύεται εκεί είναι άκυρο .

Ότι γίνεται και δεν δημοσιεύεται εκεί είναι πειθαρχικό παράπτωμα με σοβαρές συνέπειες .

Τη νομοθεσία που διέπει τη «διαύγεια» μπορείτε να την βρείτε στο διαδίκτυο με μια απλή αναζήτηση.

Καλή μελέτη σε όλους…για σωστότερη κρίση με περισσότερα στοιχεία …

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosl-ath

ΠΑΝΘΗΡΑΣ

http://blogs.warwick.ac.uk/images/rosalindhook/2005/06/04/panther.jpg