Μειωμένα έσοδα και ζημιές κατέγραψε το 2010 η εταιρεία «Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο», επιχειρηματικός φορέας του καζίνο που λειτουργεί στο Λουτράκι, καθώς και καζίνο που λειτουργεί στο Βελιγράδι.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα καθαρά -μετά τους φόρους- έσοδά της το περασμένο έτος υποχώρησαν σε 124,43 εκατ. ευρώ, από 150,45 εκατ. ευρώ το 2009, εμφανίζοντας έτσι μείωση κατά 17,3% σε ποσοστό και κατά 26,02 εκατ. ευρώ σε αξία.
Η επιχείρηση, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αντώνιος Στεργιώτης, κατέγραψε ζημιά προ φόρων 4,41 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 22,83 εκατ. ευρώ το 2009 (μεταβολή -27,24 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας η καθαρή ζημιά της μητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 11,66 εκατ. ευρώ έναντι καθαρού κέρδους 2,165 εκατ. ευρώ το 2009.
Η μητρική, συμμετοχική εταιρεία «Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο» κατέγραψε ζημιά προ φόρων 20,46 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,42 εκατ. ευρώ το 2009 (μεταβολή -21,88 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω απομείωσης της αξίας συμμετοχών της σε εταιρείες του εξωτερικού, αποσβέσεων άυλων στοιχείων και αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Θωμάς Γάβρογος. «Η λειτουργική ζημιά στην Ελλάδα ήταν σχετικά μικρή», προσέθεσε.
*newsn