Ερώτηση για το κατά πόσο η πλήρης επίτευξη των πιθανώς ανέφικτων στόχων του σχεδίου πώλησης Ελληνικής δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις, είναι όρος για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και την αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, απηύθυνε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης.

Στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη γίνεται επίκληση δημοσιεύματος του κορυφαίου διεθνούς περιοδικού Economist (July 2nd 2011), όπου αναφέρεται επί λέξει: «Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση των 50 δισ. φαίνεται προδιαγεγραμμένο ότι δεν θα επιτύχει στους στόχους, εν μέρει διότι οι τιμές που προβλέπονται είναι υπερ-αισιόδοξες, και εν μέρει γιατί η οργάνωση μιας αποκρατικοποίησης κάθε 10 μέρες περίπου είναι ανέφικτη. Στη θεωρία η ιδιωτικοποίηση έχει τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσει την οικονομία, όμως πωλήσεις όσο-όσο (fire-sales) ενέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν τα καλύτερα (σ.σ. κρατικά) περιουσιακά στοιχεία στα χέρια πολιτικών φίλων (cronies), που θα διαστρέψουν προς όφελός τους το κανονιστικό πλαίσιο».

Γίνεται επίσης αναφορά στις αναγκαστικά χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την αξιοποίηση της ελληνικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνονται συγκεκριμένα ερωτήματα για το δυσμενές αντίκτυπο που θα έχει στην αγορά ακινήτων μια υπερταχεία διαδικασία (κατάρρευση των τιμών) αλλά και στη λειτουργία άλλων τομέων της αγοράς που θα επηρεαστούν από ένα τέτοιο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων (ενδεχόμενο διαμόρφωσης ανεξέλεγκτων ιδιωτικών μονοπωλίων). Ο Θ. Σκυλακάκης ζητά επίσης να ενημερωθεί από την Επιτροπή και για το εάν έχει εκπονηθεί έκθεση αντικτύπου για τις επιπτώσεις στην ελληνική κτηματαγορά και κάποιο συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο με προβλέψεις για τις τιμές και τα χρονοδιαγράμματα διαδικασιών.

Ο ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή εάν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο και υπάρχουν εκτιμήσεις τιμών, που αιτιολογούν τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί και  εάν έχει εκπονήσει η ίδια η Επιτροπή ή η ελληνική κυβέρνηση, ή άλλος φορέας, έκθεση αντικτύπου για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στην ελληνική αγορά ακινήτων.

«Σε μία αγορά ακινήτων που πέφτει ταχύτατα, αν πωληθούν μέσα σε 2-3 χρόνια πάνω από 100 χιλιάδες στρέμματα γης (όπως προβλέπει το πρόγραμμα), τι κίνδυνος υπάρχει να καταρρεύσει η αγορά και να μην επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι αλλά και οι ευρύτεροι δημοσιονομικοί στόχοι;», ρωτά ο κ. Σκυλακάκης.

«Είναι ικανοποιημένη η Επιτροπή από το κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει την καλή λειτουργία των αγορών οι οποίες θα επηρεαστούν από την αποκρατικοποίηση (ενέργεια, νερό, ταχυδρομικές υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.), ώστε να μην διαμορφωθούν ανεξέλεγκτα ιδιωτικά μονοπώλια και αν όχι τι σκοπεύει να κάνει γι αυτό; Η υλοποίηση των στόχων αυτών, που μπορεί για λόγους ανεξαρτήτους της βούλησης και της ικανότητας της ελληνικής πολιτείας (π.χ. σειρά δικαστικών προσφυγών), να καταστούν μη εφικτοί, αποτελεί όρο συνέχισης της χρηματοδότησης και κατά συνέπεια όρο αποφυγής της χρεοκοπίας της Ελλάδος;», ρωτά τέλος ο κ. Σκυλακάκης.