Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
με απορρόφηση της TBank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέκριναν στις σημερινές συνεδριάσεις τους τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Όπως σημειώνεται, κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού έχει ορισθεί η 31.03.2011.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της TBank προς τις νέες μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι 50 υφιστάμενες μετοχές της TBank προς μια νέα μετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.