Τελικά οι καπνοί
δεν ήταν στο Καζίνο αλλά σε κοντινή γειτονία από κάποιο βραχυκύκλωμα ενός σπιτιού. Όμως γρήγορα σβήστηκε και δεν τίθεται λόγος ανησυχίας.