Χθες  ημέρα  Πέμπτη  14  Ιουλίου  2011  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  εγκατάστασης  των  Φωτοβολταϊκών  στο  Σχολείο  μας  με  τη  σύνδεση  της  συστοιχίας  των  πάνελ  στο  δίκτυο  της  ΔΕΗ.

Η  λειτουργία  τους  απεδείχθη  κανονική  και  μέσα  στα  προβλεπόμενα  στάνταρ . Από  ένα  πρόχειρο  υπολογισμό , και  με  βάση  τα  συλλεγέντα  στοιχεία  από  την  λειτουργία  τους , το  Σχολείο  θα  αποπληρώνει  την  κατανάλωση  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  ΔΕΗ  και  θα  εξοικονομεί , σε  ετήσια  βάση , περίπου  δύο  έως  τρείς  χιλιάδες  Ευρώ.      
Αισθάνομαι  υποχρεωμένος , μετά  την  ολοκλήρωση  του  παραπάνω  έργου ,  ως  Διευθυντής  του  Γυμνασίου  Λουτρακίου  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  συντελεστές  αυτής  της  επιτυχίας .
Τα  ευχαριστήριά  μου  απευθύνονται  στην  απελθούσα  Δημοτική  Αρχή  διότι  κατά  την  διάρκεια  της  ασκήσεως  των  καθηκόντων  της  ελήφθησαν  οι  σχετικές  αποφάσεις  και  εγκαταστάθηκαν  τα  Φωτοβολταϊκά  πάνελ  στην  οροφή  του  Γυμνασίου  και  συγκεκριμένα : Στον  τότε  Δήμαρχο  κ.  Γκιώνη  Γεώργιο , την  τότε  Αντιδήμαρχο  και  Πρόεδρο  της  Σχολικής  Επιτροπής  κ.  Παπακωνσταντίνου  Σωτηρία , τον  κ.  Μαυροειδή  Ιωάννη , ο  οποίος  είχε  αναλάβει  όλη  την  ευθύνη  της  ολοκλήρωσης  των  σχετικών , με  το   έργο διαδικασιών , και  τέλος  τον  τότε  Αντιδήμαρχο  και  Αντιπρόεδρο  της  Σχολικής  Επιτροπής  κ.  Ρουμελιώτη  Γεώργιο , ο  οποίος  μετά  την  αλλαγή  της  Δημοτικής  Αρχής , και  πριν  αναλάβει  καθήκοντα  η  νέα  Σχολική  Επιτροπή , στάθηκε  αλληλέγγυος  σε  όλες  της  τελευταίες  διαδικασίες  τις  σχετιζόμενες  με  την  υπογραφή  των  σχετικών  συμβάσεων  με  τη  ΔΕΗ.
    Θέλω  ακόμη  να  ευχαριστήσω  γονείς  μαθητών  μας  που  εργάζονται  στην  ΔΕΗ  Κορίνθου  και  οι  οποίοι  με  τις  παρεμβάσεις  τους  προώθησαν  την  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερη  σύνδεση  με  το  Δίκτυο  της  ΔΕΗ. 

Ο  Διευθυντής 
του  Γυμνασίου  Λουτρακίου

Ιωάννης  Ανασ.  Σκορδυλάκης