Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Εισήγηση για ΄΄Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2011 για το κατάστημα-καφετέρια-μπαρ ιδιοκτησίας της Σ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ-Χ.ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Ο.Ε. το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Περιάνδρου 11 στο Λουτράκι΄΄.
  2. Εισήγηση για ΄΄χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων έτους 2011 για το κατάστημα καφετέρια-μπαρ ιδιοκτησίας της Σ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ-Χ.ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Ο.Ε. το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Περιάνδρου 11 στο Λουτράκι΄΄.
  3. Περί βεβαίωσης ωρών απασχόλησης πρακτικογράφου κατά τις συνεδριάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας των μηνών Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο-Απρίλιο-Μαϊο-Ιούνιο 2011.
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ. Δ. Κ
……………………………………
……………………………………
…………………………………...
…………………………………...
ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος